Магията и Киното

MovieПовечето магьосници, ако не всички, яростно се противопоставят на разкриването на тайни. Всички сме чували правилото „Един добър магьосник никога не разкрива тайната“. И с право. В края на краищата, след като тайната на даден магически трик е разкрита, той престава да бъде трик, нали?  Грешка!
Подробно

Ние всички обичаме да ходим на кино, въпреки че знаем, че главният герой не е наистина заснет… макар да знаем, че супер героите реално не могат да летят… макар да знаем, че ужасното чудовище е само грим и костюм (или пък за днешното поколение, компютърен монтаж.) Така че, защо знанието на тайните на филмовата магия не вреди удоволствието от гледане на филми?

Отговорът е прост. Защото филмите не разчитат единствено на специалните ефекти (или трикове). Филмите обхващат „цял пакет“, включващ всичко от музиката до репликите, който живописно проектира целия сюжет. Ако филмът се състои само от специални ефекти, той ще стане скучен още в първите си 10 минути… примери много. Спомнете си някои от последните филмови хита, направени с компютърни ефекти… „Deep Impact“, „Изгубени в космоса“, „Звездни рейнджъри“. Бърз въпрос – за какво става дума в сюжетите им? Първо, трудно е да си спомните много неща от сценария… заради твърде многото специални ефекти. Твърде много магия с много малко вещество води до нещо напълно незапомнящо се. Нека обаче добавим сюжет и подходяща музика, да прибавим и логична причина за съдържание на специалните ефекти… Вече имаме нещо, което хората могат да вземат със себе си след като го видят… Нещо, което ще се помни дълго след избледнелия от паметта им трик.

Нека вземем за пример фокуса „Червена пепел“. Една червена хартиена лента се изгаря, пепелта се разпръсва по масата и когато се събере отново, лентата отново е възстановена. Това е един много хубав ефект, но нещо в изпълнението липсва. Не е достатъчно запомнящо се. Представете си обаче, че хартията е изрязана под формата на сърце. Сега вече, публиката ще бъде докосната повече. Добавете и трогателна музика, която ще вкара в ефекта чувство и емоция. Нарисувайте няколко сълзи на хартиеното сърце, преди да го изгорите. Ето, че вече имате и сюжет. И на последно място, изиграйте фокуса така, че да отговаря на характера ви, да се вписва с дрехите ви и обкръжаващата ви среда.

Само с малко промяна и мисъл, можете да превърнете всеки симпатичен трик в магия. Сега помислете за всички трикове, които сте учили и умеете да правите. Опитайте се да им дадете живот, мислейки като режисьори, а не просто като сръчни фокусници.


MAGIC AND THE MOVIES

MovieMost magicians, if not all, are fiercely opposed to divulging their secrets. ‘A good magician never reveals the secret,’ we’re told. And rightly so. After all, once the secret of a magic trick is exposed, the trick is no longer a trick, right? Wrong!

 

Подробно

We still go to the movies even though we know the main character isn’t really shot … even though we know the super hero really can’t fly … even though we know the hideous monster is really just makeup and costume (or for today’s generation, computer enhanced.) So why doesn’t the knowledge of the secrets of movie magic hurt the experience of watching movies? It’s simply because movies don’t rely solely on the special effects (or tricks.) Movies encompass ‘the whole package’ ranging from music to script to acting to scenic design and everything in between. If the movie consisted of only special effects, it would become dull within 10 minutes … and some movies are just that. Think back at the last few big blockbuster computer enhanced summer movies … ‘Deep Impact’, ‘Lost in Space’, ‘Starship Troopers’. Now quick, tell me what the story was about. I, for one, can’t remember much about the story … too many special effects going on. Too much magic with very little substance makes for something totally forgettable. Ahhh, but add a storyline, add some appropriate music, add a logical reason to do the special effects, and now you’ve got something people can take home with them … something they’ll remember long after the trick fades from their memory.

I always liked the ‘Red Ash’ effect. A long, rectangular piece of red paper is burned, the ashes float upwards and when the ashes are gathered together, the rectangular piece of red paper is restored. A very nice effect, but something was missing for me when I performed it. There wasn’t as much response as I would have liked. So I thought about it, and played around with it, and thought some more, and finally redid the whole effect. Here’s my revamped Red Ash effect: I changed the shape of the rectangular piece into the shape of a heart. Now it’s something the audience can relate to. I added touching music, specifically ‘My Funny Valentine’ as sung by Elvis Costello who adds feeling and emotion to his singing. I added a few tears of the paper heart before burning it which now adds a storyline (looks of sadness combined with a tearing of ‘my’ heart greatly enhances the atmosphere of the effect.) And last, I changed the method to suit my character, dress, and surroundings. Now when I perform my revamped version of Red Ash, I get ooohs and ahhhs like I never did before.

With just a little change and thought, a cute, meaningless effect is transformed into a signature piece of mine that people have remembered long after the ‘how’ is figured out. You can do the same for all your existing effects. Think of how your routines can be enhanced with proper music, logical storyline, a change of props to be more in keeping with the times, etc. Now you’re starting to think like the director of a movie thinks, and not like a person that just does tricks.

Infantino


Jeff McBride in Sofia Bulgaria 2013

Jeff McBride беше специален гост на 9-тия Балкански магичен фестивал, който продължи 3 дни в София. Той изнесе лекция и шоу, участва в галата и направи 4-ри часов workshop. В края на фестивала, световната звезда на магията отправи поздрав към приятелите на Magic Fire Circle. Видеото е предоставено от нашия скъп приятел Пепи Шарк!

Jeff McBride was a special guest for 3 days during 9th Balkan magic festival 2013 in Sofia. He had a lecture, show, gala participation and workshop. At the end of the 3rd day he made a special greet to our MAGIC LIFE club ;) check this out!

Благодарим ти , Jeff! Ще се видим във Вегас!
Thank you, Jeff! See you in Vegas!